Informaţii despre proiectul „Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”. Edinet-insights into tomorrow cities

Domenii de dezvoltare urbană

1.Guvernare locală smart, 2.Servicii publice inteligente precum, mobilitatea urbană, iluminatul public, securitatea urbană, alimentarea cu apă și gestionarea zonelor urbane verzi, 3.Îmbunătățirea condițiilor de trai în zonele rezidențiale, 4.Promovarea afacerilor inteligente, 5.Educație inteligentă.

Scopul Proiectului

De a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și satisfacția cetățenilor din mun. Edineț în perioada anilor 2021-2025.

Perioada de implementare

Perioada de implementare a proiectului este 1 Martie 2021 – 28 Februarie 2025.

Partenerii Proiectului

Primăria mun. Edineț – Lider de proiect Primpria mun. Alba Iulia, Romania– Partener de implementare proiect Consiliul orașelor smart, SUA – Partener asociativ

Bugetul proiectului

Bugetul proiectului este de 4,358,886.00 EURO, dintre care 4,140,186.00 EURO este grant din partea Uniunii Europene prin programul ”Autorități Locale : Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218,700.00 EURO contribuția partenerilor de implementare.
Bugetul proiectului este de 4,358,886.00 EURO, dintre care 4,140,186.00 EURO este grant din partea Uniunii Europene prin programul”
Autorități Locale : Parteneriate pentru orașe durabile 2020” și 218,700.00 EURO contribuția partenerilor de implementare.
Primăria mun. Edineț – Lider de proiect
Primpria mun. Alba Iulia, Romania– Partener de implementare proiect
Consiliul orașelor smart, SUA – Partener asociativScopul proiectului:
De a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, serviciile publice și satisfacția cetățenilor  din mun. Edineț în perioada anilor 2021-2025.
În acest scop Municipiul Edineț va aplica soluții inteligente în mai multe domenii de dezvoltare urbană pentru a obține 4  rezultate majore:
Un sistem smart de guvernare locală.
Acest sistem constă din:
1.1. Comitet de Consultare  a procesului de planificare inteligentă a orașului, cu ajutorul căruia va fi elaborat un Plan Integrat de Dezvoltare Urbană Smart alcatuit din Planul Urbanistic General cu dezvoltare intelgentă a municipiului, Planul de mobilitate, Planul de eficiență energetică și adaptare la schimbările climatice.
Crearea unei platforme de date urbane  combinată cu fincții de e-guvenrare locală, care va oferi posibilitatea consultării și informării locuitorilor în procesul de guvernare locală și oferirii de e-servicii locale locuitorilor într-un mod intelligent și  de la distanță.
4 servicii publice îmbunătățite în municipiu într-un mod inteligent:
Transportul public – se va crea un serviciu public nou, care va fi dotat cu transport nou intelligent, inclusiv cu sistem de supraceghere și gestionare a traficului, se va promova și atrage investiții private în crearea transportului urban alternativ celui public (de genul bike-share, car-share) sau alte modalități existente în alte orașe din țară și de peste hotare.
Iluminatul public – va fi extins iluminatul public dotat cu lămpi eficiente și inteligente care vor combina serviciul de iluminare publică cu servicii publice adiționale ( exemplu ar fi securitatea publică cu camere video) și alte funcționalități care vor fi elaborate, consultate cu locuitorii și selectate pe parcursul implementării proiectului.
Asigurarea cu apă – implementarea unei soluții inteligente care să contribuie la îmbunătățirea calității și diminuării pierderilor de apă din system, care urmează să fie discutate, consultate cu consumatorii de apă și furnizorii de tehnologii inteligente.
Gestionarea spațiilor verzi și a deșeurilor din biomasă din aceste spații verzi – implementarea unei soluții imteligente care să imbunătățească acest proces (de exemplu dotarea cu echipament de colectare a biomasei din parc, prelucrarea acesteia, exstinderea spațiilor verzi și dotarea lor cu sistem intelligent de irigare cu utilizarea energiei solare).
Soluția urmează să fie discutată și selectată dupa consultarea cu locuitorii și furnizorii de tehnologii inteligente.
Promovarea îmbunătățirii condițiilor de trai într-un mod intelligent, în rândurile locuitorilor municipiului Condițiile de trai se referă lacondiții de locuit la nivel de cartiere din oraș,  prin organizarea unui concurs de selectare a minim 3 cartiere care să implementeze proiecte de îmbunătățire a condițiilor de trai în cartier prin aplicarea soluțiilor inteligente ( cum ar fi reutilizarea și eficientizarea resurselor naturale, eficienței energetice, simplificării și imbunătățirii unor procese sau condiții de locuit și altele, în dependență de nevoile și problemele locuitorilor din aceste cartiere).
Suportul din partea proiectului pentru aceste inițiative va fi de maxim 50 000 euro per cartier/inițiativă.
Condiții de muncă prin susținerea (cu ajutorul partenerilor proiectului) antreprenorilor locali să identifice  și să ajusteze la necesitățile lor soluții și tehnologii inteligente care să îmbunătățească activitatea economică și condițiile de muncă a nagajaților.
Promovarea educației inteligente în municipiu
Este planificată implementarea a 3 soluții inteligente – 2 programe opționale de educație în 2 gradinițe ( pentru 2 categorii de vârstă) și un program în  școli. Programul presupune elaborarea curiculei și procurarea de soft, dotarea cu echipamente IT pentru aplicarea lor.
Toate soluțiile inteligente aplicate, testate și monitorizate în procesul de operare vor fi acumulate și recomandate altor orașe din Republica Moldova printr-un ghid privind aplicarea unui concept de dezvoltare inteligentă pentru orașele de dimensiuni mici și medii.
Toate activitățile proiectului vor fi implementate cu implicarea maximă a locuitorilor și alți actori locali, cu ajutorul cărora toate soluțiile inteligente care urmează să fie implementate vor fi bazate pe analiza nacesităților beneficiarilor, problemelor din sector și  selectarea celor mai eficiente soluții bazate pe tehnologiile disponibile pe piața internațională.
Partenerii proiectului au o experiență vastă în dezvoltarea inteligentă a orașelor și ne vor ajuta cu expertiza necesară pe tot parcursul proiectului.
Bugetul total al proiectului este de 4,358,886.00 EURO, din care– 4,140,186.00 EURO este grant din partea UE prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020– 218,700.00 EURO contribuția partenerilor de implementare.